Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Ngọc  - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2024

Đăng lúc: 00:00:00 24/12/2023 (GMT+7)
100%
Print

Kính thưa toàn thể nhân dân!

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2024

Kính thưa toàn thể nhân dân!

I.                  Đánh giá kết quả sản xuất ngành trồng trọt năm 2023.

Thuận lợi: Sản xuất Trồng trọt năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển; sản xuất Trồng trọt luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự phối hợp tích cực của cấp ủy chi bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực của HTX DVNN, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được ban hành tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho phát triển sản xuất trồng trọt; sự nỗ lực cố gắng của các cấp và bà con nông dân; đặc biệt là giá nông sản nhất là lúa gạo tăng đã tạo động lực cho bà con nông dân đầu tư phát triển trồng trọt. Khó khăn: Sản xuất trồng trọt vẫn gặp những khó khăn, thách thức như: lượng mưa ít, phân bố không đồng đều; nắng nóng kéo dài nhất là cuối vụ Xuân đầu vụ Mùa, vừa thiếu nước, vừa thiếu điện phục vụ sản xuất; sâu bệnh cuối vụ Mùa có diễn biến phức tạp, phát sinh diện rộng; giá vật tư đầu vào vẫn ở mức cao

Song, dưới sự chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự nỗ lực của HTXDVNN; sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các thôn; sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, sản xuất trồng trọt nói riêng đã đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế chung của địa phương.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2023

1. Vụ Chiêm Xuân năm 2023:

 Điều kiện thời tiết thuận lợi, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng xuất cây trồng đạt hiệu quả , là năm có năng suất sản lượng cao. Diện tích cấy lúa chiêm xuân 125 ha, năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 687,5 tấn. Cơ cấu bằng các loại giống: Thái xuyên 111, Thiên ưu 8, Nếp N97. Diện tích Ng 18 ha, năng suất 47 tạ/ha, sản lượng 84,6 tấn. Diện tích gieo trồng Lạc 3 ha, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 6,6 tấn. Diện tích rau màu các loại 7 ha, năng suất 15 tạ/ha, sản lượng 10,5 tấn. 2. Vụ Thu mùa 2023: Vụ thu mùa cấy lúa với diện tích 120 ha, năng suất lúa mùa đạt 50 tạ/ha, sản lượng 600 tấn. Cơ cấu gồm các giống: Thiên ưu 8, Đài thơm 8 Nếp N97. Thái xuyên 111. Ngô bãi, vườn 20 ha, năng suất bình quân 48 tạ/ha. Sản lượng đạt 96 tấn. 2 Rau màu các loại 10ha, năng suất 18 tạ/ha, sản lượng 18 tấn.

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Diện tích nhân dân bỏ ruộng hoang không gieo cấy vẫn đang còn nhiều. Chưa có chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai. Chưa kêu gọi được thu hút của nhà đầu tư về tích tụ ruộng đất.

- Nguyên nhân:

+ Khách quan: Ảnh hưởng của khí hậu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường,Thời tiết cực đoan xuất hiện trái quy luật với tần xuất cao làm cho cây trồng sinh trưởng bất thuận; Quy mô sản xuất ngành trồng trọt vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu vẫn ở hình thức sản xuất hộ gia đình; tính đồng bộ, khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học còn hạn chế. Chi phí sản xuất lớn, giá thành tăng, ngày công lao động cao, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh thấp, giá sản phẩm không ổn định. Bên cạnh đó, sản xuất nhỏ, manh mún, phân tán, hạn chế khả năng đầu tư và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế khả năng cơ giới hóa nông nghiệp vì vậy năng suất và hiệu quả kinh tế của cây lúa và một số cây trồng còn thấp hơn so với tiềm năng. Nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân giảm dẫn đến việc bỏ ruộng ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lương thực.

+ Chủ quan: Hạ tầng phục vụ sản xuất mặc dù đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của sản xuất, nhất là các vùng được chuyển đổi cơ cấu cây trồng; khả năng thu hút đầu tư doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện bố trí cơ cấu giống và quy hoạch vùng cấy chưa sát còn để tự nông dân đưa vào gieo cấy nhiều loại giống lúa không có trong cơ cấu, một số thôn còn gieo cấy chậm so với khung lịch thời vụ của xã; Việc sử dụng thuốc BVTV vẫn chưa tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, HTX DVNN; Công tác làm đất tại một số đơn vị còn chậm, chưa chú trọng bón vôi để cải tạo và xử lý đất; chưa tổ chức công tác đánh chuột đồng loạt.

Phần thứ 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2024

 I. DỰ BÁO MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT

 1. Tình hình thời tiết khí hậu, thủy văn, nguồn nước Theo nhận định của Trung tâm dự áo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những tháng cuối năm 2023 đến tháng 3/2024, hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%, cường độ có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ và không khí lạnh:

Tháng 11-12/2023 phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,50C - 1,50C; thời kỳ đầu mùa đông 2023-2024 không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu và rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động muộn; tháng 1 đến tháng 3/2024 số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn TBNN. Các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài. Lượng mưa, dòng chảy: Tổng lượng mưa khu vực Bắc Trung Bộ trong tháng 11/2023 ở mức cao hơn từ 15-30%. Tháng 12/2023, TLM tại Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 20- 40% so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 1-2/2024, TLM tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 5-10mm. Tháng 3/2024 TLM thấp hơn từ 5-10 mm so với TBNN cùng thời kỳ (TLM phổ biến từ 30-60mm). Như vậy, mùa đông 2023-2024 không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động muộn hơn TBNN, nhiệt độ cao hơn TBNN từ 0,50C - 1,50C; nguồn nước phục vụ sản xuất cơ bản đầy đủ.

2. Nhận định thuận lợi , khó khăn

+ Thuận lợi: Vai trò của sản xuất nông nghiệp nói chung và lĩnh vực trồng trọt nói riêng được khẳng định trong việc đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, nâng cao giá trị, tạo nguyên liệu phục vụ chế biến dẫn đến sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân đến sản xuất trồng trọt ngày càng sâu sắc. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, được ứng dụng nhanh và có hiệu quả vào sản xuất nhất là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái. Tín hiệu thị trường nông sản trên thế giới và Việt Nam với xu hướng tăng nhu cầu về số lượng, chủng loại và giá cả, tạo cơ hội cho sản xuất phát triển nhất là sản xuất hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao.

+ Khó khăn: Biến đổi khí hậu diễn ra trên quy mô toàn cầu, thời tiết bất thường, El Nino nắng nóng gay gắt hơn, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất, đặc biệt là các hình thái thời tiết cực đoan như bão mạnh, siêu bão, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, hạn hán, xâm nhập mặn; Dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; Thị trường vẫn diễn biến khó lường, khó dự báo. Hình thức sản xuất vẫn mang tinh nhỏ lẻ, quy mô sản xuất ở hộ gia đình là chủ yếu; Nguồn lực đầu tư cho phát triển Nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn diễn ra mạnh mẽ dẫn đến thiếu hụt lao động trong sản xuất trồng trọt nhất là giai đoạn gieo trồng và thu hoạch ảnh hưởng lớn đến tiến độ gieo trồng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Sản xuất vụ Chiêm Xuân 2024:

 Mục tiêu gieo trồng vụ Xu n năm 2024, diện tích gieo trồng phấn đấu đạt 155 ha; Trong đó một số cây trồng chính là:

+ Cây lúa 120 ha, năng suất bình quân 62 tạ/ha; sản lượng 744 tấn.

+ Cây ngô 20 ha, năng suất 47 tạ/ha, sản lượng 94 tấn.

+ Cây lạc 3 ha, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 6,6 tấn.

+ Rau mầu các loại 12 ha, năng suất 15 tạ/ha, sản lượng 18 tấn.

 Sản lượng lương thực vụ Xuân đạt khoảng 862,6 tấn.

2. Sản xuất vụ Thu mùa 2024:

 - Tổng diện tích gieo trồng: 140 ha. Trong đó một số cây trồng chính là:

+ Lúa mùa: 100 ha; năng suất bình quân 48 tạ/ha; sản lượng: 480 tấn.

+ Cây ngô 20 ha, năng suất 48 tạ/ha, sản lượng 96 tấn.

+ Rau màu các loại và cây trồng khác 20 ha. Sản lượng lương thực vụ Thu Mùa đạt khoảng 590 tấn. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 295 ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1.452,6 tấn trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Để giành thắng lợi các mục tiêu đề ra của ngành trồng trọt trong năm 2024, cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, người dân Thực hiên tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch sản xuất trồng trọt. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân ch cực tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

2. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch Trồng trọt năm 2024, phương án sản xuất các vụ đến từng thôn, xóm. Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết phát triển sản xuất của địa phương; kế hoạch sản xuất trồng trọt của xã và điều kiện cụ thể của từng thôn, xây dựng cụ thể các mục tiêu sản xuất với tinh thần hoàn thành trên mức kế hoạch xã giao; giao chỉ tiêu cụ thể từng loại cây trồng về diện tích, sản lượng, giá trị; đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp; có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống bất thuận trong sản xuất như thiên tai, dịch bệnh, thị trường..., tập trung công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra. Căn cứ kế hoạch, phương án sản xuất của xã, các thôn chủ động xây dựng phương án sản xuất mùa vụ đảm bảo cơ cấu mỗi thôn chỉ 1 đến 2 loại giống phù hợp với từng vùng, ưu tiên sản phẩm có giá trị trện thị trường .

3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất, hiệu quả. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng: Đối với vụ Chiêm Xuân: Tổ chức chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để hạn chế tàn dư sâu bệnh và tranh thủ làm đất sớm, tổ chức diệt chuột tập trung vào thời điểm thích hợp theo hướng dẫn cán bộ khuyến nông, Hợp tác xã DVNN; đối với đất gieo cấy vụ mùa, ngay sau khi thu hoạch phải tiến hành giải phóng đất, kết hợp bón vôi xử lý đất nhằm hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý đầu vụ. Tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân thấy được việc bón vôi là nhu cầu không thể thiếu đối với SX, nhất là trong điều kiện thâm canh tăng vụ.

.Bố trí cơ cấu giống: - Vụ Chiêm Xuân: Cơ cấu chủ yếu ằng các giống lúa lai có tiềm năng năng suất cao, chất lượng khá như: Thái xuyên 111 ,… lúa thuần ngắn ngày: Thiên Ưu 8 thế hệ mới , Đài thơm 8, Nếp N97,…

 100% bộ giống gieo phải che phủ ni lông - Vụ Mùa: Cơ cấu chủ yếu ằng các giống lúa chất lượng, giống lúa thuần ngắn ngày. Cơ cấu giống: Nếp N97, Đài thơm. Mỗi thôn chỉ bố trí 1-2 loại giống có thời gian sinh trưởng phù hợp với đồng đất của nhằm dễ phòng trừ sâu bệnh.

Thời vụ: (Có lịch hướng dẫn thời vụ cho từng cây trồng, từng vụ kèm theo) Vụ Xuân 2024 tiết Đại Hàn vào ngày 21/01/2024 tức 11/12 âm lịch , đây là giai đoạn dự báo có tần suất rét đậm cao nhất trong năm; tiết Lập Xuân vào ngày 04/02/2024 tức ngày 25/12 Âm lịch), Cốc vũ vào ngày 20/4/2024 dư ng lịch (ngày 12/3 âm lịch). Theo dự báo của Trung tâm dự áo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vụ Xuân năm 2024 dự kiến sẽ là vụ sản xuất có nền nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN từ 0,50C-1,50C và ẩm hơn TBNN cùng thời kỳ. Quan điểm bố trí thời vụ vào cơ cấu lúa là: tăng diện tích sản xuất trà Xuân muộn, ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày chất lượng cao, giống dài ngày chỉ bố trí trên các chân đất đặc thù; khuyến cáo đưa giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, gạo ngon, hạt dài như giống lúa ST24, ST25, Lấy mốc thời điểm cây trồng trỗ bông từ 25/4-05/5/2024 trong đó lúa trỗ tập trung từ 25/4 đến 30/4 , để làm căn cứ tính thời điểm gieo mạ phù hợp cho từng giống và từng trà lúa của địa phương. Bố trí gọn từng trà mỗi cánh đồng chỉ sử dụng từ 1-2 loại giống, gieo tập trung trong khoảng 3-5 ngày.

+ Lúa Thu Mùa: Thời vụ gieo cấy càng sớm càng tốt, nhưng phải đảm bảo để cho các trà lúa trỗ, chọn vào những thời điểm an toàn nhất thu hoạch xong trước 30/9).

4. Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp:

a. Công tác thuỷ lợi: - Trước diễn iến thời tiết kh hậu năm 2023 và dự báo năm 2024 tiếp tục phức tạp, khó lường; vì vậy cần theo dõi chặt chẽ diễn biến từng đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới, chủ động tiêu thoát nước sớm để bảo vệ và gieo trồng y vụ Đông, chuẩn bị và làm tốt công tác phòng chống ão lụt;

- Tập trung ra quân làm thuỷ lợi mùa khô xong trước 30/12, nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy; kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước. - Ngay từ đầu năm cần tổ chức sớm công tác tổng kết phòng chống bão lụt năm 2023 và triển khai kế hoạchphòng chống bão lụt năm 2024;

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tưới, tiêu trong điều kiện đối phó với iến đổi khí hậu. Công tác bảo vệ thực vật; cung ứng vật tư NN - dịch vụ kỹ thuật:

5. HTX DVNN chủ động có kế hoạch cung ứng giống, phân bón, vật tư nông nghiệp cho nông dân đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại, kịp thời vụ, giá cả hợp lý nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất trồng trọt năm 2024;

 - Thực hiện tốt công tác dự tnh, dự báo để hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh kịp thời không để sâu bệnh phát sinh thành dịch gây thiệt hại cho sản xuất;

- Tiếp tục mở rộng và đổi mới phương thức chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho người nông dân dễ tiếp thu và vận dụng ngay vào thâm canh tăng năng suất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cây trồng ở từng mùa vụ, chân đất khác nhau; chú trọng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Phát huy kết quả năm 2023, làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền khuyến nông, chuyển giao đến từng hộ nông dân.

6. Tăng cường quản lý nhà nước: -Tăng cường chỉ đạo cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, kiên quyết chỉ đạo và xử lý nghiêm thôn bỏ ruộng không cấy, chưa thực hiện theo đúng khung lịch thời vụ, cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ đã hướng dẫn;

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng vụ chiêm xuân, vụ Thu mùa.

- Tiếp tục khuyến khích tích tụ ruộng đất theo quy định của pháp luật; coi đây là bước đột phá trong thay đổi hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp. Tích tụ ruộng đất cần thực hiện linh hoạt, bằng nhiều hình thức như các hỗ trao đổi, cho thuê mượn đất, góp đất hoặc cho các doanh nghiệp thuê để liên kết sản xuất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCĐ SX NN: Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các thôn thực hiện tốt các giải pháp cụ thể đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2024;

2. Cán bộ Khuyên nông, HTX DVNN:Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao TBKT cho nông dân ngay từ đầu vụ và các thời điểm cần thiết cho nhân dân;

3. HTX DVNN: Tổ chức thực hiện tốt công tác tưới, tiêu đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất, trước mắt là sản xuất vụ Chiêm xuân, và việc sử dụng tiết kiệm các nguồn nước tưới.

4. Các thôn: Trên cơ sở kế hoạch của xã, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng tn để xây dựng kế hoạch sản xuất cho phù hợp, đảm ảo thực hiện tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện; Quy hoạch vùng sản xuất cụ thể cho từng xứ đồng, từng thôn, quan tâm việc chuyển dịch cơ cấu giống, mùa vụ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn lịch thời vụ của xã, đặc iệt trong vụ Chiêm Xuân, Thu mùa nhằm đảm ảo an toàn nhất cho sản xuất; Phối hợp với các ban, ngành, Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nhằm giúp Nông dân sản xuất đạt hiệu quả;

5 Tổ chức thực hiện tốt công tác làm thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất và phòng chống lụt bão. Sản xuất ngành trồng trọt có vị trí , ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nông nghiệp. Đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, vận động nhân dân toàn xã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, phấn đấu giành thắng lợi toàn diện Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2024./.

                                                                                                Trích kế hoạch trồng trọt năm 2023.

                                                                                                 Được TT trên đài truyền thanh xã.

                                                                                                                    Đài Truyền thanh xã Hà Ngọc 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289