Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Ngọc  - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ HÀ NGỌC Xã hà ngọc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đăng lúc: 00:00:00 18/03/2024 (GMT+7)
100%
Print

Trong không khí của những ngày đầu năm mới 2024 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đang ra sức thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành Lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930 - ngày 3/2/2024) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; ra sức thi đua xây dựng huyện Hà Trung đạt chuẩn Nông thôn mới; lập thành tích Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ HÀ NGỌC

Xã hà ngọc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngày 14,15 tháng 3 năm 2024. Mặt trận tổ quốc xã Hà Ngọc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thư XXII nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong không khí của những ngày đầu năm mới 2024  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đang  ra sức thi đua yêu nước lập thành tích xuất sắc chào mừng  kỷ niệm 94 năm ngày thành Lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930 - ngày 3/2/2024) và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; ra sức thi đua xây dựng huyện Hà Trung đạt chuẩn Nông thôn mới; lập thành tích Chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

          Thực hiện Chỉ thị số 22- CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn số 1116-CV/HU, ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 94/KH-MTTQ-BTT ngày 18/8/2023 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, tiến tới đại hội MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXII, Đại hội MTTQVN tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV và Đại hội  đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.

Các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trong xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội MTTQ xã Hà Ngọc ,lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức  về sự nghiệp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam; những đóng góp của MTTQ Việt Nam xã đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ xã Hà Ngọc, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung, BTV Đảng ủy xã; sự phối hợp của UBND, các cơ quan, ngành, các tổ chức thành viên; sự quan tâm theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Đồng chí Phạm Ngọc Quang Chủ tịch MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 2024 đọc diễn văn khai mạc đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Trọng Thủy, Huyện ủy viên, Tránh thanh tra UBND Huyện. Đồng chí Uông Thị Thủy, Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện. Cùng các đồng chí trong đoàn công tác của huyện cũng về dự đông đủ.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã về dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, Cán bộ Công chức, Cán bộ hợp đồng. Các đồng chí nguyên là Chủ tịch UBMTQ xã qua các thời kỳ, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, Trạm y tế, Hiệu trưởng  các trường, HTXDVNN đã về dự đông đủ.

Đồng chí Uông Thị Thủy, Phó chủ tịch MTTQ huyện Hà Trung

phát biểu tại Đại hội

Công tác tuyên truyền có một số nhiệm vụ chưa sâu rộng, kết quả vận động nhân dân tham gia đóng góp cho Đảng, chính quyền còn hạn chế,tỷ lệ nhân dân tham gia hội nghị ở khu dân cư đạt chưa cao.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hà Ngọc có nhiệm vụ: đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân đó là:

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên góp phần tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả  chương trình phối hợp thống nhất hành động nghị quyết Đạihội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ triển khai và chủ trì đã đem lại hiệu quả thiết thực như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, phong trào vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông theo tinh thần nghị quyết số 13 của BCH Đảng bộ huyện; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác giám sát, phản biên xã hội được quan tâm thực hiện...Những đóng góp của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và  tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Phong trào xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tham gia. Đến nay, xã đã có 5/5 thôn đạt thôn NTM, xã đạt xã NTM năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Tòng Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã

phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là:

 Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vẫn còn những hạn chế nhất định; việc nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với cấp uỷ, chính quyền có lúc, có việc chưa kịp thời.

Chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua, nhất là 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước có nội dung còn hạn chế.

Kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội kết quả chưa rõ nét, có việc, có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu công tác Mặt trận trong thời kỳ mới; hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ chưa thường xuyên.

Hoạt động  Ban công tác Mặt trận ở một số Khu dân cư chất lượng chưa đồng đều; Nội dung, phương thức hoạt động có đổi mới nhưng còn chậm, chưa đáp ứng kịp với yêu cầu tình hình mới đặt ra. Vai trò và tính chủ động của Mặt trận trong việc phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên có việc chưa kịp thời, chưa chặt chẽ.

Các vị Ủy viên, Ủy ban ban Mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024 – 2029

Hội nghị phiên thứ nhất

Công tác tuyên truyền có một số nhiệm vụ chưa sâu rộng, kết quả vận động nhân dân tham gia đóng góp cho Đảng, chính quyền còn hạn chế,tỷ lệ nhân dân tham gia hội nghị ở khu dân cư đạt chưa cao.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hà Ngọc có nhiệm vụ: đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân bàn định chương trình thống nhất hành động, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đồng thời hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, tiêu biểu cho trí  tuệ, ý chí và tinh thần đoàn kết, thống nhất đáp ứng yêu cầu hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ tới.

Các Ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội tiến hành hiệp thương và bầu Ủy viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Tổng số 39 Vị  trong đó:

                      - Tái cử: 30 vị =  76,92%

                      - Mới tham gia : 9 vị = 23,08%

Về trình độ:

- Học vấn: PTTH: 28 vị = 71,79%; THCS: 11 vị = 28,21%;

- Chuyên môn: Đại học:    9 vị  = 23,07%;

                         Cao đẳng: 02 vị = 5,12%;

                        Trung cấp:  9 vị = 23,07%;

- Lý luận chính trị:  Trung cấp: 19 vị = 48,71%;  Sơ cấp 03 vị = 7,69%.

Hội nghị lần thứ Nhất tiến hành hiệp thương lấy ý kiến biểu quyết bầu chức danh Chủ Tịch, Phó chủ tịch MTTQ xã và các ủy viên thường trực:

1.     Đồng chí: Phạm Ngọc Quang Chủ tịch MTTQ xã

2.     Đồng Chí: Phạm Duy Thống, Phó chủ tịch MTTQ xã.

 Ủy viên Thường trực là: 03 vị, dự kiến con người cụ thể gồm:

                                    1. Bà: Nguyễn Thị Nguyên - CT. Hội PN xã

                                     2. Ông. Phạm Ngọc Tỏa     - BT Đoàn TN xã

                                     3. Ông. Nguyễn Huy Vui    - CT. Hội CCB xã.

Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hà Ngọc, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                                       Bài viết

                                                                                                                              Công chức VH-XH

                                                                                                                                          Lê Phú

 

 

 

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289