Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Ngọc  - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ ĐƯỢC GIAO HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2022.

Đăng lúc: 16:51:54 08/11/2022 (GMT+7)
100%
Print

CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU

PHỤ LỤC

BÁO CÁO NHANH – TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP Xà ĐƯỢC GIAO HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2022.

ĐƠN VỊ: XÃ HÀ NGỌC

I.                  CHỈ TIÊU, MỤC TIÊU

TT

Nội dung

Mức độ đạt

(Tỷ lệ %)

Khó khăn, vướng mắc

Chỉ tiêu khó hoàn thành

Đề xuất, kiến nghị

1

Chính quyền số

 

 

 

 

 

100% cán bộ, công chức xã được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ

100%

 

 

 

 

100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử

100%

 

 

 

 

100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định)

100%

 

 

 

 

Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

100$

 

 

 

 

Có tối thiểu một kênh giao tiếp với người dân thông qua tin nhắn SMS, các nhóm zalo, trang thông tin điện tử

 

 

 

 

Khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu, phần mềm, nền tảng ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng họp trực tuyến thế hệ mới, hướng tới triển khai phòng họp không giấy tờ (khi có đủ điều kiện và cần thiết)  phục vụ các cuộc họp của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Đủ điều kiện

 

 

 

 

Triển khai các nền tảng công nghệ, ứng dụng phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông

100%

 

 

 

 

Tuyên truyền cho người dân gọi đến Tổng đài 1022 để được tư vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch và các thông tin khác

100%

 

 

 

 

Số hóa tài liệu, quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác chuyển đổi số tại UBND cấp xã

100%

 

 

 

 

Có các ứng dụng CNTT để quản lý tài sản, tài chính - kế toán, nhân lực, nhân sự, báo cáo, tổng hợp...

100%

 

 

 

 

Ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua công nghệ số

50%

 

 

 

 

Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về chính quyền số theo từng giai đoạn cụ thể

100%

 

 

 

 

Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ và người dân

50%

 

 

 

2

Kinh tế số

 

 

 

 

 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng

50%

 

 

 

 

100% các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá qua mạng internet (trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…)

50%

 

 

 

 

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối, đưa hàng hóa, dịch vụ lên các sàn thương mại điện tử

50%

 

 

 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến

30%

 

 

 

 

100% nhà ở, cá nhân hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn cấp xã được gắn mã địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Vpostcode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân có ứng dụng các nền tảng công nghệ số để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh

 

 

 

 

3

Xã hội số

 

 

 

 

 

Tối thiểu 50% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được tập huấn, phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ số trong các ngành, lĩnh vực; quảng bá, bán sản phẩm trên mạng

50%

 

 

 

 

Phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G

100%

 

 

 

 

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên

40%

 

 

 

 

Đảm bảo người dân được bảo vệ an toàn trên môi trường mạng đặc biệt chặn lọc các nội dung xấu, độc hại

70%

 

 

 

 

Phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn xã

60%

 

 

 

4

Hạ tầng và nền tảng số

 

 

 

 

 

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, thông tin di động mạng 4G/5G được phủ đến 100% các hộ gia đình

100%

 

 

 

 

Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã được kết nối vào đường truyền số liệu chuyên dùng

100%

 

 

 

 

100% CBCC có máy tính phục vụ công việc

80%

 

 

 

 

có 01 hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp thôn

Mới đến cấp xã.

 

 

 

 

điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện (như tại UBND xã, nhà văn hoá, các điểm du lịch,…).

 

 

 

 

Có hệ thống Camara an ninh

 

 

 

 

Hệ thống đài truyền thanh có ứng dụng viễn thông - CNTT

 

 

 

 

Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông tại xã (nếu có) trở thành điểm tư vấn, hỗ trợ, triển khai các dịch vụ chuyển đổi số

 

 

 

 

II. NỘI DUNG

 

TT

Nội dung

Kết quả triển khai (tóm tắt, cụ thể bằng số lượng)

Khó khăn, vướng mắc

Nội dung khó hoàn thành

Đề xuất, kiến nghị

1

Xây dựng chính quyền số

 

 

 

 

1.1.

Xây dựng hạ tầng số

 

 

 

 

 

Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) và kết nối internet

 

 

 

 

Số hoá tài liệu hồ sơ công việc

 

 

 

 

Bổ sung hệ thống thiết bị CNTT, tăng cường công tác an toàn thông tin mạng

 

 

 

 

Mạng Truyền số liệu chuyên dùng

 

 

 

 

Đài truyền thanh

 

 

 

 

Điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông

 

 

 

 

Hệ thống Hội nghị hội nghị truyền hình

 

 

 

 

Hệ thống camera an ninh

 

 

 

 

Hệ thống wifi công cộng

 

 

 

1.2.

Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng Chính quyền số

 

 

 

 

Triển khai đầy đủ các hệ thống thông tin dùng chung từ Trung ương tới địa phương

 

 

 

 

Sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD-Office)

 

 

 

 

Sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử

 

 

 

 

Sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh

 

 

 

 

Phòng họp không giấy tờ, phòng họp trực tuyến

 

 

 

 

Sử dụng chữ ký số chuyên dùng

 

 

 

 

Trang thông tin điện tử

 

 

 

 

Hệ thống giám sát, điều hành thông minh cấp xã

 

 

 

 

Thiết lập kênh giao tiếp giữa chính quyền xấp xã và người dân

 

 

 

 

Triển khai các nền tảng công nghệ phòng chống dịch

 

 

 

 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân

 

 

 

2

Phát triển kinh tế số

 

 

 

 

 

Phát triển thương mại điện tử

 

 

 

 

Triển khai thanh toán điện tử

 

 

 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

 

 

 

 

Tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng

 

 

 

 

Chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực

 

 

 

 

3

Phát triển xã hội số

 

 

 

 

 

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

 

 

 

 

 

Triển khai các dịch vụ số

 

 

 

 

 

Triển khai các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin

 

 

 

 

4

Ngoài ra, đã triển khai các nội dung khác

 

 

 

 

 

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
66819

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289